NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete routefilter ? Použití: delete routefilter [filter=] Parametry: Příznak Hodnota filter - Adresa IP a maska odstraňovaného směrovacího filtru. Poznámky: Odstraní určený směrovací filtr protokolu OSPF. Příklady: delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf delete routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/routefilter.htm
0.093

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

What is tracert.exe?

 /

Kann ich meine alten Windows Programme bei Windows-7 einsetzen?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

What is a documents folder?

 /