NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / INSTALL

netsh routing ip ospf install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/install.htm
0.109

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Warum sollte ich spenden, Spenden werden von so vielen anderen Nutzern gemacht, oder?

 /

Was ist ein Mauszeiger?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Wie kann ich TDSL von T-Online bei Vista einrichten?

 /