NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set area - Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti. set global - Změní globální parametry protokolu OSPF. set interface - Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní. set protofilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF. set routefilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. set virtif - Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET

netsh routing ip ospf set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set.htm
0.109

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Was ist eine EXE Datei?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /