NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set protofilter ? Použití: set protofilter [action=]drop|accept Parametry: Příznak Hodnota akce - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví akci filtru protokolu OSPF. Příklady: set protofilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf set protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.
netsh routing ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip add filter
K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/protofilter.htm
0.046

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Ohne Timer die Desktop Symbole verstecken und einblenden!

 /

Wo bitte werden die importierten Bookmarks abgespeichert?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /