NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set protofilter ? Použití: set protofilter [action=]drop|accept Parametry: Příznak Hodnota akce - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví akci filtru protokolu OSPF. Příklady: set protofilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf set protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.
netsh routing ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip add filter
K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/protofilter.htm

0.077

Automatisches Ausblenden der Windows Desktop Icons bzw. Symbole!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Overclocked systems?

 /

Don't Sleep - Exit and Standby/Hibernation option bei Windows-7 Vista und höher?

 /

Mein Samsung Notebook lädt das Akku nur zu 80%, warum?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /