NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set routefilter ? Použití: set routefilter [action=]drop|accept] Parametry: Příznak Hodnota action - Jedna z následujících hodnot: drop: accept: Poznámky: Nastaví filtr protokolu OSPF pro směrování. Příklady: set routefilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf set routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/routefilter.htm

0.093

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

How to close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Customize the maximum memory under Windows (RAM, set, Restrict)?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /