netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show area - Zobrazí parametry oblasti. show areastats - Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF. show global - Zobrazí globální parametry protokolu OSPF. show interface - Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní. show lsdb - Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF. show neighbor - Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF. show protofilter - Zobrazí informace filtru protokolu OSPF. show routefilter - Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování. show virtif - Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní. show virtifstats - Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.125
13672

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Kann ich die Windows-7 Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /

Windows Programm startet immer als Administrator? (Admin Modus)

 /

Wird der Explorer Q-Dir auf Windows-8 und 10 funktionieren?

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Den PC über mehrere Stunden einem Belastungstest unterziehen!

 /