NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Usage: add interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zapnut přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zapne přenosového agenta DHCP. Příklady: add interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm

0.077

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Hilfe, die Dateien in Windows-7 werden mit dem falschen Programm geöffnet?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /