netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP. delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.14
16125

Direkter Zugriff auf das Ausschalten, Standby, Abmelden, Ruhezustand!

 /

Turn off numeric sorting in MS Explorer (file, directory Windows 10, 8.1) !

 /

Tastenkürzel um Windows Programme neu starten?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows, wozu, warum!

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /