NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP. delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.14

Klassische und moderne Adress-Leiste für Windows!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

What is a pixel?

 /

Wie verwende ich CMD NET den HELP Befehl (Hilfe)?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Windows Tastenkombination, um Dateien zu verschieben, oder zu kopieren?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /