netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP. delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.14
16125

Kann ich die Windows Server 2008 Testversion downloaden?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Bei Windows 8 oder 8.1 automatische Updates ausschalten/einschalten?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /