NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.233
19080

Open the Windows 10 disk management!

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

What are time zones?

 /

Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10 ändern, aber wie?

 /