NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.14
19080

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

OneDrive erscheint nicht im Explorer Windows 10, 8.1!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I clean up the app directory, delete apps!

 /

Was für ein Dateisystem sollte ich bei meinem USB Datenträgern verwenden?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Can I create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Verhindern, dass Windows 10 Programme automatisch starten, wie geht das?

 /

Overclocked systems?

 /

Running as admin program dangerous on Windows 10!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /