NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET

netsh routing ip relay set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.
netsh routing ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set.htm

0.062

Wie mache ich einen Doppelklick?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Bin bei Facebook.de Mitglied und ich frage mich, ob meine Privatsphäre bei Facebook.de gewährleistet ist?

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HD)?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Shut down or power off, power on?

 /