NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET

netsh routing ip relay set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.
netsh routing ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set.htm

0.062

Wo ist in Windows 10 der Start-Sound, Abmeldung, Anmeldung (aktivieren)?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Wie kann ich Windows 7 Aero aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Can I leave short notice on Windows 10, if so, how to?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /