NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. show ifbinding - Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. show ifconfig - Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show ifstats - Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm

0.077

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /

Wie aktiviert man Bildschirmtastatur, Windows 10 (starten, finden, öffnen)?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /