NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.093

File formats and file types, what is it?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Start-Parameter in Don't Sleep zum Beispiel für eine Batch-Datei?

 /

Wie kann ich meine Telekom Sprach-Box einschalten, bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /