NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příkazem jsou zobrazeny následující informace: Pole Popis ----- ----------- Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události související se službou přenosového agenta DHCP. Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní). Server Count Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.046

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /