netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnoty index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní. Příklady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.171
17678

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Der von Ihnen empfangene HTTP-Request enthält Script-Code und muss daher abgelehnt werden!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Probleme beim ersten Ausführen von Programmen unter Windows 8.1?

 /

Single click to execute or open a file!

 /

Unterstützt BIN zu ISO die MODE2 / 2352 und MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /