netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.202
21159

Was kann ich tun, wenn mein Windows 10 Computer nicht startet?

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Sperrbildschirm Passwort unter Android am Samsung einrichten!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Wie bekomme ich große Insekten auf meinem Windows Desktop hin?

 /