netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
netsh routing ip relay set global
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.155
21159

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Writing program for Windows 10, for free!

 /

Typing speed is slow on windows 10, can I customize keyboard speed?

 /

Windows 10: Programme und Funktionen aufrufen!

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Importieren Sie Text und Windows Befehl aus der Ini-Datei!

 /