NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota index - Hodnota indexu pro zadané rozhraní, pro které chcete zobrazit statistiku přenosového agenta DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. Příklady: show ifstats rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip relay show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifstats.htm

0.061

Die Windows Tastenkombination fürs Abmelden schnell und direkt!

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

How to see installed Windows updates in Windows 7?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /