NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.062

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Windows Vista Testversion/Trial downloaden?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Nach Update von Win-10 kein Platz auf der Festplatte, was nun?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /