NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acceptfilter - Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. add announcefilter - Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. add interface - Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní. add neighbor - Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP. add peerfilter - Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD

netsh routing ip rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add.htm

0.046

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

10 X Extra  Zwischenablage für Texte, Bilder und andere Objekte unter Windows! 

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HD)?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /