NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm

0.078

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Don't Sleep speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7?

 /

Finden Sie Zeichentabelle für Windows 10? (Starten, Ausführen, Herunterladen)!

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich an meinem PC x32, oder x64 Windows 7 installieren kann?

 /

Change image of Windows 8.1 lock screen (select, delete)!

 /