NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add announcefilter ? Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip add announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ipx set netassign
Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
netsh interface ip show address
Zobrazí konfiguraci adresy IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/announcefilter.htm
0.155
19088

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /

Excel cells in the table are merged, can you separate them again?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien ohne Microsoft Office öffnen!

 /

Quickly create local user accounts in Windows 11?

 /

How can I reduce the size of the images from Windows 11, 10, ... Explorer?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10/11 and Windows 7 Background!

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /