NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add peerfilter ? Použití: add peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Přidá filtr pro server, který může být akceptován jako server druhé strany. Příklady: add peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / PEERFILTER

netsh routing ip rip add peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/peerfilter.htm
0.062

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Warum kann ich im Explorer von Windows-7 die Ordner nicht anpassen, wie z.B. die Hintergrundbilder?

 /