NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add peerfilter ? Použití: add peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Přidá filtr pro server, který může být akceptován jako server druhé strany. Příklady: add peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / PEERFILTER

netsh routing ip rip add peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/peerfilter.htm

0.078

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

USB Laufwerke sicher entfernen über eine Windows-8/8.1/10 Desktop-Verknüpfung!

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Beim Einfügen über Strg+Alt erscheint immer das Menü, warum?

 /