NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm

0.077

 Schneeflocken, Blumen, Blätter am Windows Desktop fallen lassen!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /