netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Použití: delete acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: delete acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.218
20397

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Zu einem bestimmten Punkt im Explorer-Verlauf / History springen!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /