NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Adresa IP pro sousední směrovač RIP. Poznámky: Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/neighbor.htm
0.14

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

E-Mail Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren in Thunderbird?

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

Can I include or Remove directorys in a library on Windows 7?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /