NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Použití: delete peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany. Příklady: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm
0.046

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Designs, bzw. Themen für Windows 8.1 downloaden!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

HDMI-CEC?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /