NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Použití: delete peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany. Příklady: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm

0.061

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, how to?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /