NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / INSTALL

netsh routing ip rip install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/install.htm
0.077

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, how to?

 /

Wie kann man bei jedem Start des Computers eine Batchdatei starten?

 /

What are Register-Tabs?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /