NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Použití: show flags [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm
0.092

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Alle Schriftarten ohne Installation für andere Windows Programme registrieren?

 /

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /