NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » flags

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show flags ? Použití: show flags [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / FLAGS

netsh routing ip rip show flags - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, flags, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/flags.htm

0.077

Wie kann ich die Computerverwaltung in Windows 7 starten?

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

Hilfe zum Explorer in Windows 10!

 /

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /