NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show neighbor ? Použití: show neighbor [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které chcete prohlížet statistiky druhé strany protokolu RIP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku druhé strany protokolu RIP. Příklady: show neighbor index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / NEIGHBOR

netsh routing ip rip show neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/neighbor.htm
0.093

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /