NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show neighbor ? Použití: show neighbor [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní, pro které chcete prohlížet statistiky druhé strany protokolu RIP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku druhé strany protokolu RIP. Příklady: show neighbor index=10.0.0.1 rr=5 Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / NEIGHBOR

netsh routing ip rip show neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/neighbor.htm

0.061

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete)?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Make Windows-10 Standard User to Gust-Account, how to change rights?

 /

Kann man Windows 10 Telephonisch Aktivieren?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /