NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add interface - Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / ADD

netsh routing ip routerdiscovery add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add filter
K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/add.htm
0.14
17890

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /

What is auto completion?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Find installed programs and APPs on Windows 10!

 /

Tastenkürzel um Windows Programme neu starten?

 /

Test the PC for several hours!

 /

Start Windows 10 Task Manager!

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /