NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm

0.061

Wie bekommen die SSDs oder HDDs Benchmark-Punkte?

 /

In der Vista Systemsteuerung fehlen viele Einstelloptionen. Wie kann ich die zurückbekommen?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /