NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.046

Was sind die Maus verstecken klassische und neue Strategien (Win,10, 8.1,7)?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

Was sind die Maus verstecken klassische und neue Strategien (Win,10, 8.1,7)?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

Was sind die Maus verstecken klassische und neue Strategien (Win,10, 8.1,7)?

 /

Wie viele Benutzerkonten kann ich unter Windows 7 erstellen?

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

What is a windows console?

 /