NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. set interface - Nastaví stav rozhraní. set loglevel - Nastaví globální úroveň protokolování. set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu. set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. set rtmroute - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt). set scope - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.187
14175

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Countdown-Timer und Stoppuhren in Windows 10 verwenden, aber wie?

 /

You're welcome! Notice that I don't care -)

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

What is a windows console?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

For what is the short desktop note for Windows good?

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /