netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Použití: set filter [name=]<řetězec> [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na který je použit filtr. filtertype - Jedna z následujících hodnot: input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené rozhraní telefonického připojení action - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se žádným filtrem, nastává akce. fragcheck - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety. Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo změní nastavení kontroly fragmentu. Příklady: set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.265
16672

Text Schnipsel via Zwischenablage per Windows Tastenkürzel einfügen!

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Windows-10 Menüs sind nach links ausgerichtet, warum nicht rechts?

 /

What is an EXE file?

 /

Bei facebook.de den Benutzernamen und das Passwort (Kennwort) ändern?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /