NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set interface ? Použití: set interface [name = ] název rozhraní [ [state = ] { enable | disable } ]

NETSH / ROUTING / IP / SET / INTERFACE

netsh routing ip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/interface.htm
0.062

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

Wie kann ich die Funktion "Verzeichnis drucken" in Windows Explorer hinzufügen?

 /

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /