NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set interface ? Použití: set interface [name = ] název rozhraní [ [state = ] { enable | disable } ]

NETSH / ROUTING / IP / SET / INTERFACE

netsh routing ip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/interface.htm
0.109

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Ich bin sehbehindert, kann ich bei Windows, Symbole und Fensteransicht vergrößern?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

What is a windows console?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /