NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set interface ? Použití: set interface [name = ] název rozhraní [ [state = ] { enable | disable } ]

NETSH / ROUTING / IP / SET / INTERFACE

netsh routing ip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/interface.htm
0.046

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Desktop Symbole und Verknüpfungen werden bei Windows-10 nicht angezeigt?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /