NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Použití: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Vypne protokolování error: Úroveň protokolování nastavit pouze na chyby warn: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuta upozornění info: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly zahrnuty informativní zprávy Poznámky: Nastaví globální úroveň protokolování. Příklady: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální úroveň protokolování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.108

Automatically open directory in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Ausführen in Windows 8, 8.1 u. 10 (Dialog, RUN, starten, öffnen, finden)?

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1 / 10 (Zurücksetzen)!

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Bildschirmsperre deaktivieren Windows 10, aber wie?

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /