netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Použití: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, jehož trasa se má změnit. nhop - Další směrování trasy. Pro směrovače nad rozhraními PPP není tato hodnota požadována. proto - Jedna z následujících hodnot: static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí) nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení preference - Upřednostňování pro trasu. metric - Metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového vysílání; both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast i vícesměrového vysílání (výchozí). Poznámky: Změní trvalou statickou trasu zadanémho rozhraní. Příklady: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Upraví trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.203
17265

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Can I enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (turn off, turn off, turn on)?

 /

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 10 Task Manager!

 /

Wie kann ich Windows 8.1 u. 10 im abgesicherten Modus starten (booten)?

 /

Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 10, (Shutdown - Restart)?

 /