NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Použití: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Příznak Hodnota proto - Jedna z následujících hodnot: autostatic: Nastaví autostatické předvolby směrování. local: Nastaví místní předvolby směrování. netmgmt: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Nastaví předvolby pro směrovací protokol, který neumí používat vyžádané volání. ospf: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Nastaví statické předvolby směrování. preflevel - Úroveň předvoleb pro zadané rozhraní. Poznámky: Nastaví novou úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu. Příklady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.14
21550

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

Uhr und Uhrzeit im Startmenü anzeigen in Windows 10!

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

The Edge Internet Browser is suddenly dark!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, can I do?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /