NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.124
20839

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Short notes for the door, car, notes, parking, ...! 

 /

How can I customize the default language in the desktop calendar?

 /

Can I also use the directory printout tool commercially in Office?

 /

After format of external hard drive with Windows, can i delete the free space safely?

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /