netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.092
20839
Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...! Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible! Simply type in bold, italic or underlined? WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11! Download Microsoft Works for Windows 11, 10, ...! Turn off Bitlocker, Windows-10? Double spaces replace in the text on Windows 11, 10, 8.1, ...! Ändern Sie die Berechtigungen für Benutzerkonten unter Windows 10/11! Download ISS Web Server for Windows 10/11 good and for free! Windows 10/11 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?(0)