netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o všech rozhraních: Pole Popis ---- ----- Stav Zobrazí, zda je rozhraní zapnuto nebo vypnuto. Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. ve smyčce, jako vnitřní či vyhrazené rozhraní. Rozhraní Zobrazí název rozhraní. Je-li použito k zobrazení informací o určitém rozhraní: Pole Popis ---- ----- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. jako obecné, vnitřní či vyhrazené rozhraní. Dodavatel Zobrazí informace o dodavateli rozhraní. Protokol Pro dané rozhraní zobrazí informace o protokolu. Příklady: show interface show interface name="Připojení místní sítě" První příkaz zobrazí informace pro všechna rozhraní. Druhý příkaz zobrazí pouze zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ip show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brányWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace o rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.186
15912

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, warum?

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows-10?

 /

Brauche ich für Virtual-PC Original Windows-XP?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Can I customize Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /