NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Použití: show persistentroutes [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém jsou používány trvalé trasy. Poznámky: Zobrazí trvalé statické trasy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----------- Předpona - Předpona adresy v zápisu CIDR (Classless Internet Domain Routing) (příklad: 10.0.0.1/8) Protokol - Protokol, který je přidán k trase Upředn - Hodnota upřednostňování pro trasu Met - Primární hodnota metriky pro trasu, která se používá k rušení pout mezi stejnými trasami se stejným upřednostňováním Brána - Adresa IP dalšího směrování, které se používá pro předávání Zobraz - Seznam zobrazení (U=unicast, M=vícesměrové vysílání) Rozhraní - Rozhraní, které trasa ukazuje a používá jej Příklady: show persistentroutes show persistentroutes name="Připojení místní sítě" První příkaz zobrazí trvalé trasy pro všechna rozhraní. Druhý příkaz zobrazí trvalé trasy pouze pro zadané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí trvalé statické trasy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Odstraní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí trvalé statické trasy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.203
17849

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Soll ich mir einen gebrauchten Laptop eg Notebook kaufen, oder lieber einen Neuen?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Screensavers prevent under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /