NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip update ? Použití: update [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy. Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / UPDATE

netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/update.htm
0.156
16683

Adjust date and time in Windows 11!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

What is svchost.exe on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Was ist eine Windows Console?

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10/11?

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Start the drawing program MS Paint via the Start menu tile!

 /

The Stop Watch and Countdown Timer for Windows 11, 10, ... all MS OS!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /