NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / DUMP

netsh routing ipx dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/dump.htm

0.14

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Wie kann ich ProcessKO übersetzen, bzw. die Sprache ändern?

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /