NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / DUMP

netsh routing ipx dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/dump.htm
0.078

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Core-X architecture?

 /

What is a plotter?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /