NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / DUMP

netsh routing ipx dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/dump.htm
0.14
14359

Der Chrome Browser hängt, lässt sich nicht beenden auf Windows 10!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Start the Explorer Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Installieren Sie Chrome-Erweiterungen in Microsoft Edge Chromium!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and directorys for MS Windows OS. 

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Get a grip on hanging programs and apps as administrator!

 /

Es muss sich hierbei nicht gleich um einen Virus handeln!

 /