NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IPX / HELP

netsh routing ipx help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/help.htm
0.062

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Fonts Print Overview!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /