NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IPX / HELP

netsh routing ipx help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/help.htm
0.14

Übertaktete Systeme?

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Was sind Mausklickoptionen?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave!

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /