NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add nbname - Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm

0.046

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Einige der Fenster sind mit einem oder mehreren Registerkarten. Wie entferne ich sie?

 /

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /