NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete nbname ? Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW NBNAME názevrozhr ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] Kde: názevrozhr - název rozhraní. nbnázev - název systému NETBIOS. nbtyp - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE / NBNAME

netsh routing ipx netbios delete nbname - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete/nbname.htm
0.109

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7/8.1/10 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

MiniBrowserOK

 /

Öffnen einer neuen Programminstanz, bzw. Fenster über Windows Start (8.x, 10)!

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /