NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete nbname ? Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW NBNAME názevrozhr ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] Kde: názevrozhr - název rozhraní. nbnázev - název systému NETBIOS. nbtyp - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE / NBNAME

netsh routing ipx netbios delete nbname - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete/nbname.htm
0.062

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

HDMI am alten Notebook (Laptop)?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /