NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm

0.046

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Kann ich einen einfachen Ping mit TraceRouteOK ausführen?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Windows 7 Testversion Einschränkung?

 /

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /