NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
netsh interface ip reset
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.046

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /