NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
netsh interface ip reset
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm

0.062

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

FAT32 über 32 GB für Windows formatieren?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Komplettes Windows-7 Systemabbild zur PC-Wiederherstellung erstellen, aber wie?

 /