NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx rip delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete/filter.htm

0.046

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Arbeitsplatz und Computer, wo ist der Unterschied?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /