NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx rip delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete/filter.htm
0.046

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Wie kann ich das Magische Mausspuren Tool in meine Landessprache übersetzen!

 /