NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. set global - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm

0.124

What is svchost.exe on Windows?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Kann man Windows 10 Telephonisch Aktivieren?

 /