NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. set global - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET

netsh routing ipx rip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
netsh routing ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set.htm
0.061

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Mit PowerShell und CMD komplette Verzeichnisse löschen, mit Beispielen?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

Firefox startet bei Start von Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Programmfenster maximieren um mehr Infos zu sehen?

 /