NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER

netsh routing ipx sap add filter - Windows 2000/XP - Příkazy Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set interface
Nastaví stav rozhraní.
netsh ras aaaa set accounting
Nastaví zprostředkovatele účtování.
netsh firewall delete portopening
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm

0.062

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Drucken von mehreren Bilder auf einer Seite, Windows (10, 8.1)!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Zeit aus Text Tester in NewFileTime!?

 /

Installations DVD aus der ISO-Datei erstellen für Windows-8 / 10 oder 8.1!

 /