netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm
0.156
18948

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Can I customize the file format from rar to zip?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das Internet ausschalten / trennen?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Open the Experience Index files directory or start recalculation of the performance index!

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /