NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm

0.046

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10, (finden , öffnen)?

 /

Neue Favoriten Befehl fürs Ausführen-Dialog in Run-Command erstellen!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /