NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / FILTER

netsh routing ipx sap show filter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam filtrů protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/filter.htm
0.124

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Virtueller Zeigestab, gut für Beamer und Projektoren!

 /

Ruhezustand Standby Unterschied am Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Installieren der Google Toolbar bei meinem Firefox und / oder Internet-Explorer, aber wie?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /